Napalys Grigas
2021 02 07

125 metai, kai Svideniuose (Kupiškio r.) gimė (1896) kalbininkas, žodynininkas Napalys Grigas. 1925 baigęs Panevėžio mokytojų seminariją, studijavo Lietuvos universitete. 1926–1928 dėstė Tauragės mokytojų seminarijoje. 1930–1941 „Lietuvių kalbos žodyno“ sekretorius. 1947–1956 dirbo Lietuvių kalbos institute.  Su kitais rašė ir redagavo „Lietuvių kalbos žodyną“. Parengė lietuvių kalbos žodynų mokykloms, paskelbė atsiminimų apie kalbininkus J. Balčikonį, K. Būgą, J. Jablonskį. Parašė apsakymų vaikams. 1972 07 14 žuvo autoavarijoje, palaidotas Romainių kapinėse (Kauno r.).

2021 vasaris

65 metai, kai įkurtas (1956) Vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyrius.

2021 vasaris

105 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1916) slaptas ateitininkų rankraštinis laikraštėlis „Mūsų ateitis“. Leido Kazys Bizauskas.

Įvedus pirmąją viešąją telefono liniją Panevėžio mieste. 3-ias iš dešinės telefono stoties vedėjas Vladas Kličmanas. Iš: Panevėžio miesto elektrinei – 80. 2004. P. 16
2021 vasaris

110 metų, kai Panevėžyje įrengta (1911) vietinė telefonų stotis. Savivaldybė savo patalpose sumontavo 100 abonementų komutatorių.