2021 02 10

55 metai, kai įsteigtas (1966) Panevėžio fotografijos mėgėjų klubas. Steigėjas ir ilgametis vadovas – Lionginas Skrebė.

Antanas Šimėnas
2021 02 10

90 metų, kai Erškytėje (Kupiškio r.) gimė (1931) pokario partizanų ryšininkas Antanas Šimėnas. Antrosios rusų sovietinės okupacijos metu įsijungė į Pasipriešinimo partizanų kovas. Buvo partizanų ryšininkas. 1948 09 22 suimtas, nuteistas 10 metų. Kalėjo Vorkutos lageriuose. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio skyriaus istorinės grupės vadovas. Išleido 3 knygas apie pokario partizanus ir rezistenciją Panevėžio krašte. Periodikoje paskelbė virš 100 straipsnių. Mirė 2019 01 01 Panevėžyje.

Jonas Surkevičius
2021 02 10

110 metų, kai Kaune gimė (1911) dailininkas scenografas Jonas Surkevičius. 1937 baigė Kauno meno mokyklą. 1940–1941 Šiaulių, 1942–1949 Panevėžio dramos teatro dailininkas, 1949–1973 Lietuvos dramos teatro vyriausiasis dailininkas. Nuo 1937 dalyvavo parodose. Sukūrė scenovaizdžių Panevėžio spektakliams B. Jonsono „Sukčiaus testamentas („Volponė“), L. Pirandelo „Henrikas IV“, Moljero „Žoržas Dandenas“, A. Globos „Palieta taurė“. Mirė 1990 10 01 Vilniuje.

Stasys Antanas Bačkis
2021 02 10

115 metų, kai Pantakoniuose (Pasvalio r.) gimė (1906) politikas, diplomatas, visuomenės veikėjas, teisės m. dr. Stasys Antanas Bačkis. 1925 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. Paryžiaus universitete studijavo teisę, politinę ekonomiją ir tarptautinius mokslus. 1930–1991 dirbo LR diplomatinėje tarnyboje Prancūzijoje, JAV. 1993 grįžo gyventi į Lietuvą. Apdovanotas DLK Gedimino 3-iojo (1937) ir 2-ojo (1994) laipsnių ordinais, DLK Gedimino ordino Didžiuoju kryžiumi (1996). Joniškėlio ir Pasvalio garbės pilietis. Parašė knygą, Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė per 100 straipsnių politikos, teisės, visuomeninio, socialinio gyvenimo klausimais. Mirė 1999 11 10 Vilniuje.

2021 vasaris

65 metai, kai įkurtas (1956) Vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyrius.

2021 vasaris

105 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1916) slaptas ateitininkų rankraštinis laikraštėlis „Mūsų ateitis“. Leido Kazys Bizauskas.

Įvedus pirmąją viešąją telefono liniją Panevėžio mieste. 3-ias iš dešinės telefono stoties vedėjas Vladas Kličmanas. Iš: Panevėžio miesto elektrinei – 80. 2004. P. 16
2021 vasaris

110 metų, kai Panevėžyje įrengta (1911) vietinė telefonų stotis. Savivaldybė savo patalpose sumontavo 100 abonementų komutatorių.