Rimantas Pazikas
2021 02 12

75 metai, kai Seredžiuje (Jurbarko r.) gimė (1946) aktorius Rimantas Pazikas. 1963–1965 lankė Juozo Miltinio dramos studiją. 1975 baigė Maskvos valstybinį A. Lunačarskio teatrinio meno institutą. Nuo 1965 Panevėžio (dab. Panevėžio Juozo Miltinio) dramos teatro aktorius. Sukūrė apie 50 vaidmenų, režisavo spektaklių vaikams. Mirė 2010 01 08 Panevėžyje.

2021 02 12

80 metų, kai Pakalniškiuose (Panevėžio r.) gimė (1941) pedagogė, socialinių m. dr., doc. Ona Giedrutė Butkienė. 1963 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1990–2007 Lietuvos edukologijos universiteto psichologijos ir psichologijos didaktikos katedrų docentė. Parašė gimtojo Pakalniškių kaimo istoriją.

Antanas Pavalkis
2021 02 12

85 metai, kai Akėčiuose (Šakių r.) gimė (1936) statybos inžinierius Antanas Pavalkis. 1959 baigė Kauno politechnikos institutą. Darbo veiklą pradėjo „Lietautokelprojekto“ Panevėžio skyriuje brigados vadovu. Nuo dirbo Panevėžio statybos tresto 55-oje statybos valdyboje vyr. darbų vykdytoju. 1966 skiriamas šio tresto 10-osios statybos valdybos viršininku. 1979 Panevėžio statybos tresto vyr. inžinieriaus pavaduotojas, 1981 tresto valdytojo pavaduotojas, 1991–1992 tresto gamybos direktorius, 1992–1999 generalinis direktorius. Apdovanotas LDK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu. „Nusipelnęs panevėžietis“ (1998). Mirė 2014 12 12.

2021 vasaris

65 metai, kai įkurtas (1956) Vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyrius.

2021 vasaris

105 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1916) slaptas ateitininkų rankraštinis laikraštėlis „Mūsų ateitis“. Leido Kazys Bizauskas.

Įvedus pirmąją viešąją telefono liniją Panevėžio mieste. 3-ias iš dešinės telefono stoties vedėjas Vladas Kličmanas. Iš: Panevėžio miesto elektrinei – 80. 2004. P. 16
2021 vasaris

110 metų, kai Panevėžyje įrengta (1911) vietinė telefonų stotis. Savivaldybė savo patalpose sumontavo 100 abonementų komutatorių.