Halina Didžiulytė-Mošinskienė
2021 02 19

110 metų, kai Kanske (Rusija) gimė (1911) pedagogė, rašytoja, visuomenininkė Halina Didžiulytė-Mošinskienė. 1920 apsigyveno Panevėžyje. 1928 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1937–1939 mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1939–1944  dirbo Kauno mokyklose. Nuo 1947 gyveno Brazilijoje. Dirbo San Paulo lietuviškoje mokykloje, vedė radijo valandėles lietuviams. Išleido dvi knygas, bendradarbiavo išeivijos spaudoje. Už Antrojo pasaulinio karo metais gelbėtus žydus Izraelyje apdovanota Pasaulio tautų teisuolio medaliu (1982), DLK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1996), Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (2000). Mirė 2004 04 22 San Paule (Brazilija).

Juozas Stakauskas
2021 02 19

150 metų, kai Užliaušiuose (Panevėžio r.) gimė (1871) kunigas, visuomenės veikėjas Juozas Stakauskas. Baigė Panevėžio realinę mokyklą, vėliau – Kauno kunigų seminariją ir Petrapilio dvasinę akademiją. Kunigavo Kaune, Liepojoje (Latvija), Panevėžyje, Marijampolėje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Žemaičių vyskupas pasitraukdamas iš Lietuvos, pavedė jam valdyti vyskupiją. 1909 paskirtas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigu. Įsijungė į Katalikų labdaros draugijos veiklą, įkūrė vaikų prieglaudą, buvo vienas iš iniciatorių įkuriant „Saulės“ draugijos Panevėžio skyrių. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir politinėje veikloje. Spaudos bendradarbis. Mirė 1944 08 07 Upytėje (Panevėžio r.). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

2021 vasaris

65 metai, kai įkurtas (1956) Vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyrius.

2021 vasaris

105 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1916) slaptas ateitininkų rankraštinis laikraštėlis „Mūsų ateitis“. Leido Kazys Bizauskas.

Įvedus pirmąją viešąją telefono liniją Panevėžio mieste. 3-ias iš dešinės telefono stoties vedėjas Vladas Kličmanas. Iš: Panevėžio miesto elektrinei – 80. 2004. P. 16
2021 vasaris

110 metų, kai Panevėžyje įrengta (1911) vietinė telefonų stotis. Savivaldybė savo patalpose sumontavo 100 abonementų komutatorių.