Adolfas Ričardas Garalevičius
2021 02 20

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1931) statybos inžinierius, technikos m. dr., doc. Adolfas Ričardas Garalevičius. 1954 baigė Kauno politechnikos institutą. 1954 Vilniaus pramkombinato meistras. 1955 Techninės pagalbos biuro vyresnysis inžinierius. Nuo 1958 Centrinės mokslinės laboratorijos viršininkas. Nuo 1963 Statybos organizavimo techninio tobulinimo tresto „Orgtechstatyba“ valdytojas, inžinierius. Nuo 1988 Projektavimo ir konstravimo instituto vyr. inžinieriaus pavaduotojas. 1991 valstybinės įmonės „Statybų mechanizacija“ filialo „Apdaila“ – UAB „Lietdaila“ technikos direktorius. Vilniaus technikos universiteto Statybos technologijos ir vadybos katedros asistentas, docentas. Nuo 1994 UAB „Lietdaila“ direktorius. Lietuvos nusipelnęs išradėjas (1969). Daugiau kaip 40 išradimų autorius. Išleido brošiūrų, parašė straipsnių apie statybines medžiagas. Kelių knygų bendraautoris.

2021 vasaris

65 metai, kai įkurtas (1956) Vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio skyrius.

2021 vasaris

105 metai, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1916) slaptas ateitininkų rankraštinis laikraštėlis „Mūsų ateitis“. Leido Kazys Bizauskas.

Įvedus pirmąją viešąją telefono liniją Panevėžio mieste. 3-ias iš dešinės telefono stoties vedėjas Vladas Kličmanas. Iš: Panevėžio miesto elektrinei – 80. 2004. P. 16
2021 vasaris

110 metų, kai Panevėžyje įrengta (1911) vietinė telefonų stotis. Savivaldybė savo patalpose sumontavo 100 abonementų komutatorių.