Jeronimas Žitkevičius
2021 03 13

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1931) choro dirigentas, pedagogas, doc. Jeronimas Žitkevičius. 1939–1943 mokėsi Panevėžio 1-oje pradinėje mokykloje. 1944–1949 mokėsi Panevėžio 1-oje berniukų gimnazijoje (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija) ir lankė Panevėžio muzikos kursus. 1952–1956 Vilniaus pedagoginiame institute studijavo geografiją, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje – dirigavimą. 1959–1978 dėstė Šiaulių pedagoginiame institute. 1978–2008 dirbo Vilniaus pedagoginiame universitete. Vadovavo chorams, respublikinių dainų švenčių dirigentas. Suteiktas LSSR nusipelniusio kultūros ir švietimo darbuotojo garbės vardas (1975). Mirė 2009 01 20 Vilniuje.

Juozas Klevaitis
2021 03 13

120 metų, kai Daukniūnuose (Panevėžio r.) gimė (1901) agronomas selekcininkas Juozas Klevaitis (Klivečka). 1921 baigė Panevėžio gimnaziją, 1923 – Dotnuvos žemės ūkio technikumą. 1923–1924 dirbo Dotnuvos selekcijos stotyje, 1925–1927 – Žemės ūkio akademijoje laborantu ir studijavo agronomiją. 1928–1930 buvo Selekcijos stoties vedėjo padėjėjas, o 1930–1940 Pašarinių žolių selekcijos skyriaus vedėjas. 1941 įkūrė Valinavos pašarinių žolių selekcijos ir bandymų stotį ir iki 1944 jai vadovavo. Nuo 1949 gyveno JAV. Daugiamečių žolių selekcijos Lietuvoje pradininkas. Išvedė pašarinių žolių veislių, sudarė pašarinių žolių vardyną. Mirė 1971 07 18 Čikagoje (JAV).

Juozas Urbšys
2021 03 13

125 metai, kai Šeteniuose (Kėdainių r.) gimė (1896) valstybės veikėjas, diplomatas, vertėjas Juozas Urbšys. 1905–1907 gyveno Zaosėje (Panevėžio r.). 1907–1914 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Nuo 1915 studijavo Rygos politechnikos institute. 1916 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917 baigė Čiugujevo (Charkovo sr.) karo mokyklą ir išsiųstas į frontą. 1918 rudenį grįžo į Lietuvą. 1919–1922 tarnavo Lietuvos kariuomenėje, Panevėžio batalione. 1938–1940 Lietuvos užsienio reikalų ministras. 1940–1956 kalėjo tremtyje Rusijoje. 1956 grįžo į Lietuvą. Bendradarbiavo lietuviškoje ir užsienio spaudoje. Rašė politinėmis, socialinėmis, kultūros temomis. Išvertė prancūzų autorių kūrinių, išleido atsiminimų. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928), DLK Gedimino 4-ojo laipsnio (1928) ir 2-ojo laipsnio (1936) ordinais, Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu (1932), Šaulių žvaigždės medaliu (1939). Mirė 1991 04 30 Kaune.

Stanislovo Montvilo mielių-spirito fabrikas
2021 kovas

130 metų, kai Panevėžyje įkurtas (1891) Stanislovo Montvilo mielių-spirito fabrikas. Nuo 1992 AB „Sema“, 2005 įmonė bankrutavo.