Gabrielė Petkevičaitė-Bitė
2021 03 18

160 metų, kai Puziniškyje (Panevėžio r.) gimė (1861) rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1878 Mintaujoje baigė vokiečių aukštesniąją mokyklą ir išlaikė egzaminus Mintaujos vyrų gimnazijoje. 1894 įsteigė moksleivių ir kultūros darbuotojų šelpimo draugiją „Žiburėlis“ neturtingiems moksleiviams remti, iki 1903 jai vadovavo. 1917 išlaikė felčerės egzaminus, padėjo tėvui gydytojui. 1919–1924 mokytojavo Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1920 išrinkta į Steigiamąjį Seimą. Po trijų mėnesių grįžo atgal mokytojauti į Panevėžį. Dirbo įvairiose visuomeninėse ir šalpos organizacijose, dalyvavo savivaldybių ir moterų judėjimo veikloje. Bendradarbiavo „Varpeׅ“, „Ūkininke“, „Lietuvos žiniose“. Parašė apysakų, apsakymų, pjesių, romaną, atsiminimų, paskelbė publicistikos ir kritikos straipsnių. Apdovanota DLK Gedimino 3-iojo (1929) ir 1-ojo (1936) laipsnių ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928). Panevėžio miesto garbės pilietė (2011). Panevėžio rajono garbės pilietė (2011). Mirė 1943 06 14 Panevėžyje.

Stanislovo Montvilo mielių-spirito fabrikas
2021 kovas

130 metų, kai Panevėžyje įkurtas (1891) Stanislovo Montvilo mielių-spirito fabrikas. Nuo 1992 AB „Sema“, 2005 įmonė bankrutavo.