Antanas Gaidys
2021 03 22

95 metai, kai Nevetiškyje (Panevėžio r.) gimė (1926) filosofas, filosofijos m. habil. dr., prof. Antanas Gaidys. 1956 baigė Vilniaus pedagoginį institutą, 1961 – Visuomenės mokslų akademiją Maskvoje. 1962–1969 dirbo Veterinarijos akademijoje, 1969–1988 – Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. 1988–1990 dėstė Aukštojoje partinėje mokykloje. Parašė knygų. Mirė 2018 02 11 Vilniuje.

Jonas Andrašūnas
2021 03 22

125 metai, kai Panevėžyje gimė (1896) karininkas, dailininkas Jonas Andrašūnas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1915 baigė Novgorodo realinę gimnaziją. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1916 baigė Vladimiro karo mokyklą Petrograde. 1918 grįžo į Lietuvą. Savanoriu tarnavo Panevėžio batalione, vėliau Ketvirtajame Karaliaus Mindaugo pėstininkų pulke. 1927–1938 Panevėžio apskrities komendantas. Nuo 1949 gyveno JAV. Aktyviai dalyvavo „Ramovės“, Lietuvių šaulių sąjungos veikloje. Nutapė apie 250 paveikslų ir dalyvavo parodose. 1994 grįžo gyventi į Lietuvą. Apdovanotas Vyties Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (1928), Nepriklausomybės medaliu (1928), Šaulių žvaigždės ordinu (1933), DLK Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu (1938). Mirė 1994 08 09 Vilniuje.

Stanislovo Montvilo mielių-spirito fabrikas
2021 kovas

130 metų, kai Panevėžyje įkurtas (1891) Stanislovo Montvilo mielių-spirito fabrikas. Nuo 1992 AB „Sema“, 2005 įmonė bankrutavo.