Adolfas Karaška
2021 04 12

110 metų, kai Būdviečiuose (Vilkaviškio r.) gimė (1911) vargonininkas, chorvedys, pedagogas Adolfas Karaška. 1933–1941 studijavo Kauno konservatorijoje. 1929–1933 vargonininkavo Pajevonyje, Kybartuose, 1933–1940 – Kaune. 1940–1950 mokytojavo Kėdainių gimnazijose. 1950–1969 dėstė Panevėžio muzikos mokykloje, vadovavo moksleivių mišriajam chorui. Nuo 1973–2000 dirbo instrumentų derintoju Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, Lietuvos valstybiniame operos ir baleto teatre ir kitur. 1929–2000 suderino, suremontavo daugiau kaip 100 Lietuvos vargonų, keliolika restauravo, pastatė naujų. Mirė 2000 08 22 Vilniuje.