Panevėžio regos centras „Linelis“
2021 04 16

40 metų, kai Panevėžyje atidarytas (1981) specialusis vaikų darželis „Linelis“ sutrikusios regos vaikams. 1993 įstaiga reorganizuota į darželį-mokyklą „Linelis“. 1998 pavadinta specialiuoju darželiu-mokykla „Linelis“, 2005 pavadinimas pakeistas į „Linelio“ specialioji mokykla-darželis, nuo 2009 įstaiga pertvarkyta į Regos centrą „Linelis“.

Kazys Ėringis
2021 04 16

100 metų, kai Švaininkuose (Panevėžio r.) gimė (1921) ekologas, biomedicinos m. habil. dr., prof., visuomenės veikėjas Kazys Ėringis (iki 1981 Eringis). 1953 baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją, dirbo Žemdirbystės institute, 1959–1981 – Botanikos institute. 1981 išvyko į JAV. Čikagoje skaitė paskaitas lituanistikos pedagoginiame institute, aktyviai dalyvavo JAV lietuvių išeivijos politinėje veikloje. 1992 grįžęs į Lietuvą, įsitraukė į darbą Botanikos institute, aktyviai dalyvavo politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Paskelbė daugiau kaip 100 straipsnių biologijos, gamtosaugos temomis, parašė knygą „Lietuvos kariuomenės tragedija“. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2002). Mirė 2006 11 21 Vilniuje.