Juozapas Antanavičius
2021 04 18

90 metų, kai Pašvitinyje (Pakruojo r.) gimė (1931) kunigas, monsinjoras Juozapas Antanavičius. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 1944–1950 – Pakruojo vidurinėje mokykloje. 1954 baigė Kauno kunigų seminariją ir įšventintas į kunigus. 1954–1964  Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vikaras, 1964–1973 Antašavos Šv. Hiacinto parapijos klebonas, 1973–1974 Panevėžio vyskupijos kurijos prokuratorius, 1974–2002 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos klebonas, 2002–2009 Upytės Šv. Karolio Boromiejaus parapijos klebonas, 2002–2009 Panevėžio Švč. Trejybės rektorato rezidentas. Buvo respublikinio P. Daunio fondo akliesiems remti prezidentas. Apdovanotas DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (2001). 2007 savo asmeninę knygų kolekciją padovanojo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai. Mirė 2022 12 08 Panevėžyje.