Vanda Didžiulytė-Albrechtienė
2021 05 11

140 metų, kai Griežionėlėse (Anykščių r.) gimė (1881) gydytoja, rašytoja, politinė veikėja Vanda Didžiulytė-Albrechtienė. Nuo 1896 gyveno Mintaujoje. 1901 baigė Mintaujos mergaičių gimnaziją. 1903 įstojo į Berno universiteto Filologijos fakultetą. 1904 grįžo į Lietuvą ir bendradarbiavo leidiniuose „Draugas“, „Darbininkas“, „Naujoji Gadynė“, „Vilniaus žinios“, „Visuomenė“. 1907–1911 Sankt Peterburge baigė meno mokyklą, dantų gydytojų kursus. Nuo 1912 gyveno Jaltoje, 1916–1917 dirbo tremtinių sanatorijos vedėja. Nuo 1933 iki mirties gyveno ir dirbo Panevėžyje, vertėsi stomatologija. Dalyvavo visuomeninėje veikloje. Rašė eilėraščius ir apsakymus. Išvertė prozos ir dramos kūrinių. 1941 07 21 hitlerininkų sušaudyta Panevėžyje.

2021 gegužė

100 metų, kai Panevėžyje įkurta (1921) Miškų technikų mokykla. Mokyklai vadovavo miškininkas M. Konkulevičius. Veikė iki 1927.