Jonas Žilevičius
2021 05 20

100 metų, kai Rabikiuose (Panevėžio r.) gimė (1921) kraštotyrininkas Jonas Žilevičius. 1951 baigęs Kauno felčerių-akušerių mokyklą, dirbo Truskavoje, Ramygaloje, Krekenavoje. Krekenavoje įkūrė kraštotyrininkų būrelį, rinko medžiagą apie Krekenavos krašto šviesuolius – medžio meistrą Vincą Svirskį, kunigą Antaną Mackevičių ir kt. Surinko apie 300 girnapusių. Rūpinosi vietos šaulių organizacijos gyvenimu, buvo garbės šaulys. Panevėžio rajono garbės pilietis (2008). Mirė 2011 06 03 Krekenavoje (Panevėžio r.).

2021 gegužė

100 metų, kai Panevėžyje įkurta (1921) Miškų technikų mokykla. Mokyklai vadovavo miškininkas M. Konkulevičius. Veikė iki 1927.