Algirdas Ostis
2021 05 24

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1931) teisininkas, inžinierius, teisės m. dr., visuomenės veikėjas Algirdas Ostis. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau persikėlė į JAV. 1955 baigė Merilando universitetą, 1965 De Paulio universitetą (Čikaga). 1957–1961 dirbo inžinieriumi, nuo 1965 – advokatas. Dirbo Čikagos advokatų kontoroje, vėliau teisės konsultantu pramonės bendrovėje. Nuo 1984 užsiėmė privačia teisės praktika. Lietuvių fondo, Lietuvių katalikų spaudos draugijos veikėjas. Mirė 2020 12 23.

2021 05 24

360 metų, kai Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jonas Kazimieras Vaza Panevėžiui suteikė (1661) turgaus ir mugių privilegiją.

2021 gegužė

100 metų, kai Panevėžyje įkurta (1921) Miškų technikų mokykla. Mokyklai vadovavo miškininkas M. Konkulevičius. Veikė iki 1927.