Panevėžio miesto poliklinika
2021 06 25

30 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1991) miesto poliklinika Nemuno gatvėje.

2021 06 25–26

80 metų, kai sovietiniai NKVD daliniai įvykdė (1941) žudynes prie Cukraus fabriko ir nukankino Panevėžio ligoninės gydytojus Juozą Žemgulį, Stanislovą Mačiulį, Antaną Gudonį ir medicinos seserį Zinaidą Kanevičienę.