Vytautas Juškevičius
2021 07 08

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1931) ekonomistas, kultūros veikėjas Vytautas Juškevičius. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje, baigė Panevėžio vakarinę-vidurinę mokyklą. 1948 ištremtas į Kolymo lagerius. 1954 grįžo iš tremties, įsidarbino Panevėžio miesto valstybinio draudimo inspekcijoje. 1965 baigė Vilniaus valstybinio universiteto Ekonomikos fakultetą. Nuo 1965 LSSR Fotografijos meno draugijos Panevėžio skyriaus narys. Dalyvavo respublikinėse meninės fotografijos parodose. 25 metus dalyvavo Panevėžio lėlių liaudies teatro vaidybinėje veikloje. Rašė humoreskas, scenarijus spektakliams, kultūriniams renginiams. Mirė 2016. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fonas.

Janina Žėkaitė-Kubilienė
2021 07 08

95 metai, kai Degionyse (Panevėžio r.) gimė (1926) literatūrologė, humanitarinių m. habil. dr. Janina Žėkaitė-Kubilienė. 1938–1940 mokėsi Panevėžio šešiaklasėje mokykloje, 1940–1946 – Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1951 baigė Vilniaus universitetą. 1954–2005 dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Parašė studijų, monografijų, „Lietuvių literatūros istorijos“ bendraautorė, parengė Jurgio Savicko raštus, Šatrijos Raganos laiškus. Mirė 2006 07 27 Vilniuje.