Stasys Tautkus
2021 07 15

70 metų, kai Pabiržiuose (Panevėžio r.) gimė (1951) chemikas, chemijos m. dr., prof. Stasys Tautkus. 1970 baigė Krekenavos vidurinę mokyklą. 1975 baigęs Vilniaus universitetą, jame dirba. Nuo 2005 Analizinės ir aplinkos chemijos katedros vadovas. Išleido mokomųjų knygų, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių, 5 išradimai.

Vytautas Boguslauskas
2021 07 15

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1946) inžinierius ekonomistas, socialinių m. dr., prof. Vytautas Boguslauskas. 1968 baigė Kauno politechnikos instituto Automatikos fakultetą. Nuo 1968 Kauno politechnikos instituto (nuo 1990 Kauno technologijos universitetas) dėstytojas, 1994–1998 Finansų katedros, 1998–2000 Finansų ir apskaitos katedros, 2000–2001 ir nuo 2005 Ekonomikos ir vadybos fakulteto Apskaitos katedros vedėjas. Išleido mokslinių darbų apie įmonės valdymą, ekonometriką, mokomųjų knygų aukštosioms mokykloms autorius. 2011 06 28 nuskendo Norvegijos jūroje.