Jonas Navakas
2021 08 13

125 metai, kai Vilkiškiuose (Pasvalio r.) gimė (1896) teisininkas, teisės m. dr., valstybės ir visuomenės veikėjas Jonas Navakas. 1915 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1915–1918 Maskvos universitete studijavo mediciną, Marselio universitete – teisę. Nuo 1918 nepriklausomybės kovų savanoris Joniškėlio apskrities partizanų būryje. 1920–1923 ir 1930–1933 dirbo LR vidaus reikalų ministerijoje. 1933–1935 Klaipėdos krašto gubernatorius. 1951 nuteistas ir išvežtas kalėti į Sibirą. Mirė 1956 Ozerlag (Irkutsko sr., Rusija).

2021 08 13

185 metai, kai Vėžionyse (Kupiškio r.) gimė (1836) kunigas, giesmių kūrėjas Dominykas Palionis-Pėža. Mokėsi Panevėžyje. Baigęs Varnių kunigų seminariją, kunigavo Raguvoje, ten 1863 prisijungė prie sukilėlių. 1864 pasitraukė į užsienį. Mirė po 1882.