Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija
2021 09 01

40 metų, kai atidaryta (1981) Panevėžio 16-oji vidurinė mokykla. Nuo 1993 Panevėžio Alfonso Lipniūno vidurinė mokykla. 2009 reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Nuo 2013 Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija.

Panevėžio „Verdenės“ pagrindinė mokykla
2021 09 01

45 metai, kai atidaryta (1976) Panevėžio 12-oji vidurinė mokykla. Nuo 2001 „Verdenės“ pagrindinė mokykla. 2013 mokykla prijungta prie Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos. 2015 mokykla uždaryta.

Panevėžio Rožyno progimnazija
2021 09 01

50 metų, kai atidaryta (1971) Panevėžio 9-oji vidurinė mokykla. 2011 mokykla tapo Rožyno pagrindine, o nuo 2013 Rožyno progimnazija.

Panevėžio „Aušros“ progimnazija
2021 09 01

55 metai, kai atidaryta (1966) Panevėžio 4-oji vidurinė mokykla. Nuo 2003 Panevėžio „Aušros“ vidurinė mokykla. 2011 mokykla pertvarkoma į „Aušros“ pagrindinę mokyklą. Nuo 2015 „Aušros“ progimnazija.

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
2021 09 01

60 metų, kai Panevėžyje atidarytas (1961) Kauno politechnikos instituto Panevėžio vakarinis skyrius. Nuo 2001 KTU Panevėžio institutas. 2014 Panevėžio instituto fakultetai buvo sujungti į vieną fakultetą – KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetą.

Gediminas Kudirka
2021 09 01

70 metų, kai Kretingoje gimė (1951) fotomenininkas Gediminas Kudirka. Gyvena ir kuria Panevėžyje. Lankė J. Miltinio dramos studiją Panevėžyje. Nuo 2002 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Surengė personalinių parodų.