Panevėžio jaunuolių dienos centras
2021 10 15

25 metai, kai atidarytas (1996) Panevėžio jaunuolių dienos centras – socialinės paskirties įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 metų, teikianti darbinio užimtumo, ugdymo ir globos paslaugas.

Sonata Jarmalaitė
2021 10 15

55 metai, kai Panevėžyje gimė (1966) genetikė, biomedicinos m. dr., prof. Sonata Jarmalaitė. 1989 baigusi Vilniaus universitetą jame dirba, nuo 2001 dėsto. Nuo 2016 Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus pavaduotoja mokslui ir plėtrai, nuo 2019 laikinai eina direktoriaus pareigas. Nuo 2000 Šiaurės šalių aplinkos mutagenų draugijos narė. Vadovėlio bendraautorė, mokomųjų knygų autorė ir bendraautorė. Paskelbė mokslinių straipsnių. Apdovanota Lietuvos mokslo premija (2018), Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2019).

Vladas Rasčiauskas (Valter Rask)
2021 10 15

120 metų, kai Panevėžyje gimė (1901) verslininkas, rašytojas, filantropas Vladas Rasčiauskas (Valter Rask). Mokėsi Panevėžio valstybinėje gimnazijoje (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). Nuo 1926 gyveno JAV. Įsteigė kelionių agentūrą „American Travel Service“ ir jai vadovavo. Savo keliones aprašė knygose. Rėmė Lietuvos kultūros įstaigas, didelę savo palikimo dalį skyrė Lietuvos vaikų fondui. Mirė 1996 03 11 Čikagoje (JAV), 1997 palaikai perlaidoti Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.