Rimantas Skuodis
2021 11 21

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1951) dailininkas keramikas, skulptorius Rimantas Skuodis. 1970 baigė Panevėžio J. Balčikonio vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). 1970–1975 studijavo keramiką Lietuvos dailės institute. 1975–1976 dirbo LDI Keramikos katedroje. Nuo 1978 gyveno Panevėžyje. Vienas skulptūrinės keramikos pradininkų Lietuvoje. Iš akmens masės ir šamoto kūrė monumentalių formų, didelių gabaritų vazas, keramines kompozicijas. Sukūrė tapybos darbų, dekoratyvinių miesto akcentų. Nuo 1973 dalyvavo parodose. 1989 buvo vienas iš pirmojo tarptautinio keramikos simpoziumo Panevėžyje organizatorių. Parašė tekstų apie savo kūrybą. Mirė 2015 04 30 Panevėžyje.

Augustinas Liepinis
2021 11 21

125 metai, kai Zilgaliuose (Latvija) gimė (1896) kunigas, literatas, vertėjas Augustinas Liepinis. 1914–1921 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1923–1926 studijavo Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. Nuo 1926 Panevėžio Šv. Stanislovo bažnyčios (dab. Kristaus Karaliaus katedra) vikaras. 1927–1940 Kurijos notaras. Dirbo Panevėžio mokytojų seminarijos kapelionu, nuo 1929 Panevėžio valstybinės gimnazijos kapelionas. Buvo aktyvus blaivybės propaguotojas Panevėžyje, dalyvavo knygų leidimo bendrovės „Žinija“ veikloje. 1941 paskirtas Rokiškio r. Panemunio Švč. Trejybės bažnyčios klebonu. Bendradarbiavo laikraščiuose „Žvaigždė“, „Tėvynės sargas“, „Šaltinis“, „Rytas“, „Laisvė“, „Ūkininkas“ ir kt. 1928–1940 „Panevėžio balso“ (nuo 1935 „Panevėžio garsas“) redaktorius. Religinio turinio knygų sudarytojas ir vertėjas. Išvertė nemažai užsienio autorių kūrinių. Mirė 1977 10 13 Panemunyje (Rokiškio r.).

Tulpė
2021 lapkritis

50 metų, kai įkurta (1966) Panevėžio suvenyrų gamybos įmonė „Tulpė“. Veikė iki 2002.