Tautos keliais
2021 11 23

95 metai, kai pradėtas leisti (1926) šapirografu daugintas Panevėžio moksleivių tautininkų („Jaunosios Lietuvos“) laikraštėlis „Tautos keliais“. Ėjo iki 1928 02 16.

Tulpė
2021 lapkritis

50 metų, kai įkurta (1966) Panevėžio suvenyrų gamybos įmonė „Tulpė“. Veikė iki 2002.