Vidas Mažukna
2022 01 05

80 metų, kai Vilniuje gimė (1942) tautodailininkas skulptorius Vidas Mažukna. Mokėsi Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje. 1966 pradėjo dirbti Panevėžio suvenyrų gamybos įmonėje „Tulpė“, 1979 – Liaudies meno gaminių įmonėje „Minija“. Nuo 1975 Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Nuo 1993 ilgametis Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos pirmininkas. Sukūrė virš 20 monumentalių medžio skulptūrų muziejams, parkams, privatiems asmenims, apie 200 medinių suvenyrų. Metų panevėžietis (2011). Mirė 2013 03 01 Panevėžyje.

Lionginas Skrebė
2022 01 05

85 metai, kai Tiltagaliuose (Panevėžio r.) gimė (1937) fotomenininkas Lionginas Skrebė. 1960 baigė Kauno politechnikos institutą. Ilgametis Panevėžio jaunųjų technikų stoties direktorius. 1965 įkūrė ir ilgus metus vadovavo Panevėžio fotografijos mėgėjų klubui. Nuo 1960 dalyvavo žurnalistų sąjungos rengiamose parodose. Nuo 1969 Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Sudarė fotoalbumą „Panevėžys“ (1984), parodų katalogų. Mirė 2023 09 04 Panevėžyje.

Stepas Žukaitis
2022 01 05

120 metų, kai Mediniškiuose (Panevėžio r.) gimė (1902) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Stepas Žukaitis. Baigė Panevėžio vyrų gimnazijos 5 klases. 1921 įstojo į Karo mokyklą. Ją baigus, tarnavo Ketvirtajame pėstininkų pulke Panevėžyje. Dalyvavo nepriklausomybės kovose Širvintų–Giedraičių apylinkėse. 1923–1925 Panevėžio gimnazijoje fizinio lavinimo mokytojas, Panevėžio skautų tuntininkas. 1931 perkeltas į Respublikos Prezidento kariškąją rūmų tarnybą, paskirtas rūmų adjutantu, vėliau – Resp. Prezidento adjutantu. Nuolatinis 4-ojo pėstininkų pulko korespondentas, redagavo pulko leidinį „Senolių takais“. Išleido brošiūrą „Panevėžio atvadavimas 1919 m.“ Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio (1930), DLK Gedimino 3-iojo laipsnio (1939) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928). Mirė 1961.

Vladimiras Kostelnickis
2022 01 05

130 metų, kai Krekenavoje (Panevėžio r.) gimė (1892) kalbininkas, pedagogas, dr. Vladimiras Kostelnickis. 1915 baigė Peterburgo universiteto Istorijos-filologijos fakulteto rusų ir slavų kalbų skyrius. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame ir pilietiniame karuose. 1918 pradėjo dirbti pedagoginį darbą Leningrado, vėliau Voronežo vidurinėse mokyklose. 1922 grįžo į Lietuvą ir dirbo mokytoju Utenos, Šakių, Alytaus gimnazijose. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui su šeima pasitraukė Sovietų Sąjungos gilumą, mokytojavo Poltavkos (Čeliabinsko sr.) vidurinėje mokykloje. Nuo 1942 dalyvavo Antrajame pasauliniame kare. 1945 demobilizavosi ir dirbo Vilniaus valstybiniame V. Kapsuko universitete. Yra paskelbęs keletą straipsnių Leningrado ir Voronežo spaudoje (1918–1922), „Mokslo darbuose“ (1955). Mirė 1983 01 04.