Paulius Jatulis (Jatulevičius)
2022 01 31

110 metų, kai Vabalninke (Biržų r.) gimė (1912) istorikas, teologas, teologijos m. dr. Paulius Jatulis (Jatulevičius). 1923–1927 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1934 baigė Kauno kunigų seminariją, Panevėžyje įšventintas kunigu. 1934–1939 Leliūnų parapijos vikaras ir Anykščių gimnazijos kapelionas. 1936 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Nuo 1939 studijavo Romoje. 1946–1947 karo kapelionas Italijoje, 1948 Vatikano radijo lietuviškų laidų vedėjas. 1949–1957 kunigavo lietuvių parapijoje Adelaidėje (Australija). 1957 grįžo į Romą, buvo ilgametis Lietuvių katalikų mokslo akademijos veikėjas, 1969–1982 – Lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos vicerektorius, nuo 1982 iki mirties – vyskupo A. Deksnio sekretorius Vokietijoje. Nuo 1959 Vatikano, Italijos archyvuose rinko ir rengė spaudai Lietuvos istorijos šaltinius. Mirė 1995 04 23 Bad Verishofene (Vokietija).