Juozas Vidugiris
2022 04 01

130 metų, kai Palaukiuose (Panevėžio r.) gimė (1892) Lietuvos kariuomenės karininkas Juozas Vidugiris. 1912 baigęs Panevėžio realinę mokyklą, studijavo Sankt Peterburgo technologijos institute. 1917 baigė Vladimiro karo mokyklą. Pirmojo pasaulinio karo metu mobilizuotas į Rusijos kariuomenę ir dalyvavo kovose Rumunijos fronte. Grįžęs į Lietuvą 1919 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Panevėžyje dislokuoto Ketvirtojo pėstininkų Karaliaus Mindaugo pulko kuopos vadu. Dalyvavo Panevėžio miesto išvadavime 1919. 1922 baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1925 perkeltas į Septintąjį pėstininkų Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulką. 1927 paskirtas eiti Penktojo pėstininkų LDK Kęstučio pulko vado pareigas. 1929 pakeltas į pulkininkus. 1930 baigė Aukštesniųjų karininkų viršininkų kursus. 1936 paleistas į atsargą. 1944 Vietinės rinktinės Utenos apskrities komendantas. Nuo 1944 gyveno Šiauliuose, palaikė ryšius su Lietuvos partizanais. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5-ojo (1919), DLK Gedimino 3-iojo (1928), Vytauto Didžiojo 3-iojo (1935) laipsnio ordinais, Savanorių medaliu (2008, po mirties). Mirė 1947 11 06 Šiauliuose, 1990 perlaidotas Palaukiuose.