Algirdas Jonas Kaulėnas
2022 04 09

110 metų, kai Subačiuje (Kupiškio r.) gimė (1912) žurnalistas, rašytojas, visuomenininkas Algirdas Jonas Kaulėnas. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1939 baigė teisę Vytauto Didžiojo universitete. 1940–1941 mokytojavo Krekenavos ir Subačiaus mokyklose. 1941–1943 redagavo „Panevėžio apygardos balsą“. 1942–1944 Panevėžio dramos teatro direktorius. 1947 išvyko į Didžiąją Britaniją, buvo „Britanijos lietuvio“ redaktorius, 1950 įkūrė lietuvių dramos mėgėjų teatrą ir rašė jam dramas. 1958 atvyko į JAV, buvo „Laisvosios Lietuvos“ redaktorius. Aktyviai reiškėsi Vilniui vaduoti sąjungos, šaulių, jaunalietuvių veikloje. Nuo 1930 bendradarbiavo periodinėje spaudoje, išspausdino dramos veikalų, straipsnių. Mirė 1965 06 22 Čikagoje (JAV).