Antanas Gylys
2022 04 19

90 metų, kai Kamajuose (Rokiškio r.) gimė (1932) fotografas, fotokorespondentas Antanas Gylys. Panevėžyje baigė Amatų mokyklą. Nuo 1947 dirbo Panevėžio cukraus fabrike, vėliau – Panevėžio 5-oje vidurinėje mokykloje, Panevėžio politechnikume. Buvo ilgametis neetatinis „Panevėžio tiesos”, o 1974–1988 etatinis „Tiesos” fotokorespondentas. Mirė 2014 11 22 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Unė Babickaitė-Graičiūnienė
2022 04 19

125 metai, kai Laukminiškiuose (Kupiškio r.) gimė (1897) aktorė, režisierė Unė Babickaitė-Graičiūnienė. 1912 baigė Panevėžio Marijos progimnaziją. 1916–1918 mokėsi dainavimo ir vaidybos Peterburgo Imperatoriškoje konservatorijoje. 1918–1919 Kauno „Dainos“ draugijos aktorė ir režisierė. 1919–1936 gyveno JAV. 1924–1925 vaidino Vašingtono ir Niujorko teatruose. 1936 grįžo į Kauną ir vadovavo Šaulių sąjungos teatrui, dirbo Panevėžio teatre, pastatė tris spektaklius. 1948–1950 Kauno universiteto dramos būrelio vadovė. 1951–1953 ištremta į Kuibyševo sritį. Po tremties grįžo į Kauną. Mirė 1961 08 01 Kaune.