Ramunė Auksuolė Jūra Vincenta Vaitonienė
2022 04 23

85 metai, kai Ragainėje (Panevėžio r.) gimė (1937) pedagogė, gamtos mokslų dr., doc. Ramunė Auksuolė Jūra Vincenta Vaitonienė (Dilkaitė). 1954 baigė Naujamiesčio vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Už dalyvavimą Panevėžio antisovietinėje jaunimo organizacijoje „Atžalynas“ pašalinta iš universiteto. 1955 vėl įstojo į universitetą ir 1960 įgijo geografijos mokytojo specialybę. Dėstė geografiją, vadovavo turistų būreliams įvairiose, daugiausia Vilniaus, mokyklose. Dirbo institutuose: Vilniaus pedagoginiame – 1972, Pedagogikos mokslinio tyrimo – 1976–1978, Šiaulių pedagoginiame – 1978–1983, Respublikiniame mokytojų tobulinimosi – 1983–1993. Pasaulio lietuvių katalikų mokslų akademijos narė. Tyrinėjo Lietuvos senąsias žemynines kopas. Spaudoje paskelbė per keliasdešimt mokslo ir mokslą populiarinančių straipsnių. Knygos „Vincas Dilka. Padalinto gyvenimo vaizdai“ (2016) autorė.

Ona Dokalskaitė-Paškevičienė
2022 04 23

110 metų, kai Seinuose gimė (1912) dailininkė tapytoja Ona Dokalskaitė-Paškevičienė. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, piešimo – pas J. Zikarą. 1928 su motina persikėlė į Baltarusiją. 1932 baigė Vitebsko dailės technikumą. Iš pradžių piešė karikatūras Minsko laikraštyje „Čirvonaja zmena“, vėliau – žurnale „Literatura i Mastacva“. 1942 grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Nuo 1949 gyveno JAV. Priklausė Niujorko dailininkų sąjungai. Tapė natiurmortus, peizažus, portretus. Mirė 2007 10 14 Santa Monikoje (Kalifornija, JAV).