Algimantas Grintalis
2022 08 03

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1937) pedagogas, dailininkas, visuomenininkas Algimantas Grintalis. 1950–1956 mokėsi Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje. 1956 persikėlė į JAV. 1956–1958 studijavo Baltimorės politechnikos institute, 1958–1959 – Kolumbijos dailės institute, 1962–1965 – Marylando universitete pramoninę dailę. Nuo 1963 dirbo dailės konsultantu „Eastern Roper“ bendrovėje, vėliau – pedagoginį darbą įvairiose mokyklose. 1981 ir 1984 pripažintas geriausiu Baltimorės mokytoju. 1977 Baltimorėje su kitais įsteigė lietuvišką muziejų, buvo jo kuratorius, tautodailės kursų vedėjas. Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje. Sukūrė medžio drožybos, metalo darbų. Surengė individualių parodų, dalyvavo grupinėse.

Povilas Puzinas
2022 08 03

115 metų, kai Rygoje (Latvija) gimė (1907) dailininkas tapytojas Povilas Puzinas. 1932 baigė Latvijos dailės akademiją. 1937–1939 dėstė piešimą Panevėžio berniukų gimnazijoje, 1940–1941 – Kauno taikomosios dailės mokykloje, 1941–1943 – Kauno taikomosios dailės institute. Nuo 1947 gyveno JAV. Dirbo pedagoginį darbą, 1949–1958 žurnalo „Lietuvių dienos“ dailės redaktorius. 1961 Long Islande įsteigė privačią dailės studiją ir jai vadovavo. Nuo 1931 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nutapė paveikslų Panevėžio katedrai, Panevėžio marijonų koplyčiai, taip pat – peizažų, natiurmortų, portretų. Mirė 1967 10 22 Niujorke (JAV).

2022 rugpjūtis

115 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1907) mergaičių keturių klasių mokykla. Vėliau pertvarkyta į gimnaziją.