Stasys Petronaitis
2022 08 08

90 metų, kai Plaučiškiuose (Pakruojo r.) gimė (1932) aktorius Stasys Petronaitis. Mokėsi Panevėžio 1-oje berniukų gimnazijoje, Panevėžio 2-oje vakarinėje mokykloje, 1950–1951 – Panevėžio dramos teatro vaidybos studijoje. 1951–1972 Panevėžio dramos teatro, 1980 Šiaulių dramos teatro aktorius. Sukūrė daugiau kaip 50 vaidmenų teatre, taip pat ir kine. Parašė dvi atsiminimų knygas. LSSR nusipelnęs artistas (1982), Labiausiai nusipelnęs panevėžietis kultūros srityje (2002). Apdovanotas „Auksinių scenos kryžių“ Padėkos premija už indėlį į teatro kūrybos meną (2008). Mirė 2016 05 02 Panevėžyje.

Elena Bujokaitė-Švelnienė
2022 08 08

110 metų, kai Zolotonošoje (Ukraina) gimė (1912) pedagogė, rašytoja, vertėja Elena Bujokaitė-Švelnienė. 1931–1934 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. Vėliau Kauno universitete studijavo prancūzų kalbą. Mokytojavo Ramygaloje ir Panevėžyje. Periodikoje paskelbė eilėraščių, novelių, vertimų. Mirė 1971 01 14.

2022 rugpjūtis

115 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1907) mergaičių keturių klasių mokykla. Vėliau pertvarkyta į gimnaziją.