Feliksas Bukauskas
2022 08 18

75 metai, kai Krekenavoje (Panevėžio r.) gimė (1947) biofizikas, biomedicinos m. habil. dr., prof. Feliksas Bukauskas. 1971 baigęs Kauno medicinos institutą (nuo 2010 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) jame dirbo. 1991–1996 Berno universiteto (Šveicarija) Fiziologijos instituto profesorius. Nuo 1998 Neuromokslų instituto prie A. Enšteino medicinos koledžo (JAV) mokslininkas. Nuo 2016 ėjo nuotolinio profesoriaus pareigas Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Apdovanotas LSSR valstybine premija (1983), SSRS valstybine premija (1988), LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokslo premija užsienio lietuviams (2013), „Globalios Lietuvos apdovanojimų“ laureatas (2016). Mirė 2017 02 08 Niujorke (JAV).

Jonas Dominykas Blynas
2022 08 18

145 metai, kai Pazūkuose (Panevėžio r.) gimė (1877) bankininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Jonas Dominykas Blynas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, Kauno kunigų seminarijoje. 1900 atvykęs į Odesą, įsidarbino Valstybiniame žemės ūkio banke ir išdirbo jame iki 1918. 1917 Rusijos lietuvių seimo Peterburge narys. 1918 grįžęs į Lietuvą, įsidarbino Finansų ministerijoje. Nuo 1921 dirbo Lietuvos prekybos ir pramonės banke, buvo šio banko Panevėžio skyriaus vedėju. 1924 pakviestas dirbti į Žemės banką, 1928–1931 – šio banko valdybos narys. Spaudos draudimo metais platino lietuvišką spaudą. Apie Odesos lietuvių gyvenimą rašė „Vilniaus žiniose“, „Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvyje“, jo straipsnius ekonomikos ir finansų klausimais spausdino „Lietuva“, „Lietuvos aidas“. Mirė 1933 06 22 Kaune.

2022 rugpjūtis

115 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1907) mergaičių keturių klasių mokykla. Vėliau pertvarkyta į gimnaziją.