Panevėžio kolegija
2022 08 30

20 metų, kai reorganizavus Panevėžio aukštesniąją technikos mokyklą, Panevėžio A. Domaševičiaus aukštesniąją medicinos mokyklą ir Rokiškio aukštesniąją pedagogikos mokyklą įsteigta (2002) Panevėžio kolegija.

2022 08 30

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1942) zoologė fiziologė, biomedicinos m. dr. Milda Zita Vosylienė. 1964 baigė Kauno medicinos institutą. 1967–2009 dirbo Ekologijos institute (iki 1989 Zoologijos ir parazitologijos institutas), 1992–2003 Ekologinės fiziologijos ir etologijos, 2003–2008 Ekologinės fiziologijos ir toksikologijos sektoriaus vadovė. Paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių. Parašė knygų. Apdovanota Lietuvos mokslo premija (2007, su kitais).

2022 rugpjūtis

115 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1907) mergaičių keturių klasių mokykla. Vėliau pertvarkyta į gimnaziją.