Domas Cesevičius
2022 11 13

120 metų, kai Dapšioniuose (Radviliškio r.) gimė (1902) ekonomistas, ekonomikos m. dr. Domas Cesevičius. 1916–1924 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1924–1928 studijavo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos ir pedagogikos skyriuje, 1928–1932 Vokietijos Kelno universitete studijavo socialinius mokslus. Nuo 1933 dėstė Vytauto Didžiojo universitete. 1941–1945 kalintas Komijos lageriuose, 1951–1954 – Krasnojarsko krašte. Nuo 1945 Vilniaus universiteto Politinės ekonomijos katedros docentas. 1960–1964 dirbo Miestų statybos projektavimo institute. Ekonomikos klausimais rašė leidiniuose „Lietuvis“, „Vairas“, „Ekonomika“, „Lietuvos aidas“. Išleista jo veikalų. Mirė 1986 03 14 Vilniuje.

Henrikas Prialgauskas
2022 11 13

130 metų, kai Jankaičiuose (Radviliškio r.) gimė (1892) kunigas, dramaturgas Henrikas Prialgauskas (Stasys Žemaitis). 1913–1920 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Klebonavo daugiausia Aukštaitijoje. 1949–1957 kalėjo Irkutsko srities lageriuose. 1957 grįžo į Lietuvą. 1958–1959 paskiriamas dirbti altarista Dusetose (Zarasų r.). Nuo 1959 dirbo administratoriumi Velykiuose (Panevėžio r.). Stasio Žemaičio slapyvardžiu išleido komedijų ir dramų, skirtų kaimo mėgėjų scenai. Mirė 1978 08 23 Velykiuose, palaidotas Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.