Panevėžio mokytojų seminarija
2022 11 14

150 metų, kai įkurta (1872) Panevėžio mokytojų seminarija. Su pertraukomis Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais veikė iki 1952, kai buvo perorganizuota į Pedagoginę mokyklą.