Vladas Rajeckas
2022 11 23

95 metai, kai Vidiškiuose (Ukmergės r.) gimė (1927) pedagogas, pedagogikos m. dr., prof. Vladas Rajeckas. 1946–1950 studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1950–1952 Panevėžio mokytojų seminarijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, direktoriaus pavaduotojas, 1952–1956 Panevėžio pedagoginės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 1956–1960 Panevėžio 2-osios vidurinės mokyklos direktorius. 1963–1975 vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Pedagogikos mokslinių tyrimų institutui. Nuo 1967 dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. Paskelbė apie 200 mokslinių straipsnių, parengė 26 mokomąsias priemones, vadovėlių. Mirė 2004 11 25 Vilniuje.

Povilas Pakarklis
2022 11 23

120 metų, kai Smilgiuose (Kupiškio r.) gimė (1902) istorikas, teisininkas, teisės m. dr., prof. Povilas Pakarklis. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją. 1927 baigė Lietuvos universiteto Teologijos ir filosofijos, 1934 – Teisių fakultetą. 1928–1930 dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje ir Panevėžio žydų mergaičių gimnazijoje „Javne“. 1940–1941 dirbo Vilniaus universitete. 1946–1948 vadovavo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutui. Nuo 1945 organizavo lituanistinės medžiagos pargabenimą į Lietuvą iš Karaliaučiaus ir Klaipėdos kraštų. Jo pastangomis į Lietuvą parvežti Donelaičio „Metų“ rankraščiai. Parašė mokslo veikalų. Mirė 1955 07 28 Vilniuje.