Jonas Semaška
2022 11 24

115 metų, kai Naujadvaryje (Panevėžio r.) gimė (1907) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Jonas Semaška. 1928 baigė Panevėžio gimnaziją, 1930 – Karo mokyklą Kaune. 1934–1940 Lietuvos kariuomenės karininkas. Nuo 1941 tarnavo Lietuvos savisaugos dalinio batalionuose ir dalyvavo Antrojo pasaulinio karo kovose. 1945 Vokietijai kapituliavus, grįžo į Lietuvą ir užmezgė ryšius su Žemaitijos antisovietiniais partizanais. Nuo 1945 rugpjūčio vadovavo Lietuvos laisvės armijos „Šatrijos“ rinktinei, 1945 spalį atkūrė „Žemaičių legioną“ ir jam vadovavo. 1946 Telšiuose suimtas, nuteistas mirti. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1939), Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (1998, po mirties). Sušaudytas 1947 01 21 Vilniuje.