2023 01 02

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1948) dailininkas tapytojas, vitražistas Andrius Giedrimas. 1972 baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą. Nuo 1977 dirba vien kūrybinį darbą tapybos ir vitražo srityse. Nuo 1978 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Surengė personalinių parodų Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje ir kt.

Alfonsas Grigonis
2023 01 02

80 metų, kai Miežiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1943) fizikas, technologijos m. habil. dr., prof. Alfonsas Grigonis. 1967 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1968  Kauno politechnikos instituto (dab. Kauno technologijos universitetas) dėstytojas, 1992–2001 Fizikos katedros vedėjas. Paskelbė daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių, išleido knygų. 7 išradimų autorius. Apdovanotas Lietuvos mokslo premija (2000, su kitais).

AB „Lietuvos muilas“
2023 01 02

90 metų, kai Panevėžyje įsteigta (1933) akcinė bendrovė „Lietuvos muilas“. 1976 fabrikas prijungtas prie Vilniaus aliejaus ir riebalų pramonės gamybinio susivienijimo ir pavadintas Panevėžio muilo fabriku. Nuo 1993 – AB „Panevėžio muilas“. 1999 AB „Panevėžio muilas“ tapo Kauno AB „Naujoji Ringuva“ padaliniu.

Albinas Šmulkštys
2023 01 02

105 metai, kai Asiūkliuose (Marijampolės r.) gimė (1918) gydytojas, prozininkas, kultūros mecenatas Albinas Šmulkštys. 1943 baigė Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1944 emigravo į Vakarus. 1945–1948 Tiubingene studijavo medicinos mokslus. 1951 išvyko į JAV ir dirbo gydytoju. Nuo 1994 gyveno Panevėžyje. Jo iniciatyva Panevėžyje buvo įsteigta pirmoji privati šeimos klinika „Ab in cunabulis…“. Išleido istorinių pasakojimų knygą, 2 poezijos rinkinius, pasakų knygą vaikams. Mirė 2004 09 22 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jo rankraščių fondas.

Baltoskandija
2023 sausis

30 metų, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.

2023 sausis

115 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.