Romualdas Petrauskas
2023 01 08

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1958) dailininkas tapytojas Romualdas Petrauskas. Mokėsi Panevėžio 4-ojoje vidurinėje mokykloje. 1981 įgijo laikrodininko-graverio specialybę. Gyveno ir kūrė Panevėžyje. Nuo 1982 dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje, surengė personalinių parodų. Nuo 2000 Floridos miniatiūrų kūrėjų asociacijos (JAV) narys. Pelnė tarptautinių apdovanojimų. Mirė 2021 04 23 Panevėžyje.

Vincentas Mieleška
2023 01 08

130 metų, kai Paliepiuose (Raseinių r.) gimė (1893) kunigas, visuomenės veikėjas Vincentas Mieleška. 1910–1915 mokėsi Mogiliovo dvasinėje seminarijoje, 1915–1918 – Peterburgo dvasinėje akademijoje. Nuo 1918 Panevėžio šv. Stanislovo bažnyčios vikaras ir „Saulės“ draugijos kursų tikybos mokytojas. Nuo 1919 Panevėžio lenkų gimnazijos kapelionas. 1920 Lietuvos Steigiamojo Seimo narys, 1922–1923 Pirmojo LR Seimo ir 1923–1926 Antrojo LR Seimo atstovas. 1922–1946 ir 1956–1963 Kauno šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas. Dalyvavo katalikiškų organizacijų veikloje. Mirė 1963 03 05 Kaune.

Baltoskandija
2023 sausis

30 metų, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.

2023 sausis

115 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.