Kazimieras Barėnas
2023 01 12

115 metų, kai Stanioniuose (Panevėžio r.) gimė (1908) rašytojas, redaktorius, leidėjas Kazimieras Barėnas (tikr. Barauskas). 1929 baigė Panevėžio gimnaziją, 1933 – Vytauto Didžiojo universitetą. 1930–1943 dirbo Vytauto Didžiojo universiteto administracijoje. 1944 pasitraukė į Vokietiją, dirbo laikraščių „Ateitis“, „Lietuviai“, „Nemuno aidas“ redakcijose. 1947 Vokietijoje ir Anglijoje kartu su kitais įsteigė laikraštį „Pašvaistė“. Nuo 1949 Lietuvių rašytojų draugijos narys. 1957–1973 ir 1979–1981 laikraščio „Europos lietuvis“, 1956–1967 „Darbininkų balsas“ redaktorius. 1957–1973 ir 1981 vadovavo leidyklai „Nidos knygų klubas“. 1964–1980 leido ir redagavo literatūros metraštį „Pradalgės“. Išleido novelių rinkinių, romanų, knygos „Britanijos lietuviai“ redaktorius. Apdovanotas Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1997). Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugoma jo asmeninė biblioteka. Mirė 2006 03 17 Londone (Anglija).

Baltoskandija
2023 sausis

30 metų, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.

2023 sausis

115 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.