Antanas Šidlauskas
2023 01 16

65 metai, kai Senamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1958) gydytojas odontologas ortopedas, ortodontas, biomedicinos m. dr., prof. Antanas Šidlauskas. 1976–1981 studijavo Kauno medicinos institute, 1995–1996 Turku (Suomija) ir Aarhus (Danija) universitetuose. 1985–1993 Kauno medicinos instituto Stomatologijos fakulteto asistentas, 1993–1996 docentas, nuo 1996 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ortodontijos klinikos vadovas, nuo 2005 – profesorius. 2012–2016 LR sveikatos apsaugos ministerijos konsultantas ortodontijos klausimais. Nuo 2003 Lietuvos ortodontų sąjungos narys, pirmininkas. Vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo taikyti breketų sistemas ortodontinių anomalijų gydymui. Paskelbė mokslinių straipsnių, vadovėlių bendraautoris.

Galina Baužytė-Čepinskienė
2023 01 16

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1928) literatūrologė, vertėja, humanitarinių m. dr., prof. Galina Baužytė-Čepinskienė. 1951 baigė Vilniaus universitetą. 1956–1994 Vilniaus universiteto dėstytoja. 1995–1999 Lietuvių PEN centro prezidentė. Paskelbė darbų apie Vakarų Europos ir JAV literatūrą, išvertė anglų, prancūzų, airių rašytojų kūrinių. Parengė literatūros vadovėlių, chrestomatijų. Mirė 2019 07 19 Vilniuje.

Elena Laumenskaitė-Baronienė
2023 01 16

140 metų, kai Utenoje gimė (1883) pedagogė, visuomenės veikėja Elena Laumenskaitė-Baronienė. 1906–1908 ir 1910–1911 studijavo Petrapilio Leshafto aukštuosiuose moterų kursuose, 1915–1917 – Petrapilio Bestuževo aukštuosiuose moterų kursuose. 1919–1926 Ukmergės gimnazijos mokytoja. Nuo 1926 J. Tumėno brandos kursų mokytoja, nuo 1929 Kaune Pažangiųjų moterų sąjungos Centro valdybos pirmininkė. 1940 apsigyveno Panevėžyje ir iki 1955 dirbo Panevėžio 1-ojoje ir 2-ojoje vidurinėse mokyklose. Bendradarbiavo spaudoje, geografijos vadovėlių autorė. Mirė 1969 08 21 Vilniuje.

Baltoskandija
2023 sausis

30 metų, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.

2023 sausis

115 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.