Rasa Juknevičienė
2023 01 26

65 metai, kai Tiltagaliuose (Panevėžio r.) gimė (1958) politikė, gydytoja Rasa Juknevičienė. 1976 baigė Panevėžio 10-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio Beržų progimnazija). 1977–1983 studijavo Kauno medicinos institute. 1983 dirbo Panevėžio centrinėje ligoninėje, 1984–1990 Pasvalio centrinės ligoninės pediatrė. 1990–1992 LR Aukščiausiosios tarybos-Atkuriamojo seimo deputatė, Kovo 11-osios akto signatarė. 1996–2019 LR Seimo narė. 2008–2012 LR Krašto apsaugos ministrė. Nuo 2019 Europos Parlamento narė. Paskelbė straipsnių periodinėje spaudoje, redagavo informacinį biuletenį „Tėvynės sąjungos žinios“. Apdovanota Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2001), DLK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2004), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos medaliu civiliams „Už nuopelnus“ (2005), Šaulių sąjungos ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“ (2008), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2014).

Juozas Truskauskas
2023 01 26

95 metai, kai Gergždelėse (Šiaulių r.) gimė (1928) pedagogas Juozas Truskauskas. 1948–1952 studijavo Kauno kūno kultūros institute. Dėstė Šiaulių pedagoginiame institute, 1956–1960 dirbo Kuršėnų vidurinėje mokykloje. 1960–1962 Panevėžio pagalbinės mokyklos internato, 1960–1973 Panevėžio 1-os vidurinės mokyklos, 1973–1982 Sporto mokyklos-internato direktorius. Mirė 2001 01 13 Panevėžyje.

Baltoskandija
2023 sausis

30 metų, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.

2023 sausis

115 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.