1863 sukilimo herbas
2023 02 02

160 metų, kai prasidėjo (1863) Lenkijos–Lietuvos valstybės nacionalinio išsivadavimo sukilimo kovos Lietuvoje. Panevėžio apylinkėse veikė kunigo Antano Mackevičiaus, Zigmanto Sierakausko, Eliziejaus Liudkevičiaus, Antano Kripaičio vadovaujami sukilėlių būriai.