Stasys Kropas
2023 02 06

70 metų, kai Tumagalyje (Panevėžio r.) gimė (1953) ekonomistas, socialinių m. dr., prof., Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras Stasys Kropas. Mokėsi Panevėžio 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dab. Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija). 1977 baigė Vilniaus universitetą ir iki 2015 jame dėstė. 1990–1992 Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys. 1992–1993 LR Vyriausybės ministras be portfelio. 1993–2008 Lietuvos banko Tarptautinių ryšių departamento direktorius. 1997–2001 Lietuvos bankininkystės, draudimo ir finansų instituto tarybos pirmininkas. 2001–2003 Tarptautinio valiutos fondo vykdančiojo direktoriaus patarėjas Vašingtone. 2003–2008 dirbo Lietuvos banko investavimo komitete. 2008–2017 Lietuvos bankų asociacijos prezidentas, nuo 2016 Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas. Kelių knygų bankininkystės klausimais autorius ir bendraautoris, parengė mokomųjų priemonių ir vadovėlių. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000).

Stanislovas Masiokas
2023 02 06

90 metų, kai Janioniuose (Panevėžio r.) gimė (1933) inžinierius elektrikas, technikos m. dr., prof. Stanislovas Masiokas. Baigė Jotainių pradinę mokyklą, mokėsi Panevėžio 1-ojoje gimnazijoje (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). Baigė Ramygalos vidurinę mokyklą. 1952–1957 studijavo Kauno politechnikos institute. 1957–2010 dirbo Kauno politechnikos institute (nuo 1990 Kauno technologijos universitetas). Domėjosi leidybine veikla. 1991 UAB leidyklos „Candela“ steigėjas ir direktorius. Šviesos technikos srities mokslo darbų pradininkas Lietuvoje. Paskelbė 135 mokslo straipsnius ir kitus mokslo bei pedagoginius darbus, išleido vadovėlį.