Vladislovas Vaišvila
2023 02 07

85 metai, kai Auriliškiuose (Pasvalio r.) gimė (1933) dailininkas tapytojas, pedagogas Vladislovas Vaišvila. Nuo 1961 gyveno ir dirbo Panevėžyje. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją, J. Švedo pedagoginę mokyklą, 1975 – Vilniaus dailės institutą. Nuo 1973 dirbo Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje, vėliau – Panevėžio konservatorijos, Panevėžio kolegijos, V. Mikalausko menų mokyklos dėstytojas, suaugusiųjų dailės studijos „Paletė“ vadovas. Mirė 2021 09 13 Panevėžyje.

Stanislovas Mačiulis
2023 02 07

130 metų, kai Bimbuose (Rokiškio r.) gimė (1893) gydytojas chirurgas Stanislovas Mačiulis. 1914–1919 studijavo Peterburgo karo medicinos akademijoje. Nuo 1925 dirbo gydytoju Smilgiuose (Panevėžio r.). Nuo 1930 Panevėžio apskrities ligoninės direktorius ir Chirurgijos skyriaus vedėjas. Jo pastangomis pastatyta moderni Panevėžio apskrities ligoninė. 1933 su kitais Panevėžio gydytojais įsteigė Draugiją kovai su vėžio liga. Bendradarbiavo žurnale „Medicina“. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1929). Iš Panevėžio besitraukiančių bolševikų nužudytas 1941 06 26, palaidotas Panevėžyje.

Antanas Didžiulis
2023 02 07

140 metų, kai Griežionėlėse (Anykščių r.) gimė (1883) gydytojas, visuomenės veikėjas Antanas Didžiulis. 1904–1905 Maskvos universitete studijavo istoriją ir filologiją, 1912–1914 Krokuvos universitete – mediciną. 1918–1941 ir 1950–1960 gyveno ir dirbo Panevėžyje. Įkūrė Apskrities savivaldybės ligoninę ir jai vadovavo. Nuo 1930 Panevėžio apskrities gydytojas. Nuo 1950 Panevėžio miesto sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas. Dirbo Panevėžio respublikinėje ligoninėje. Patologijos tyrimų pradininkas Panevėžyje. Dalyvavo įvairių Panevėžio kultūros organizacijų veikloje, vadovavo Panevėžio meno kultūros draugijai „Aidas“, organizavo vakarus, vaidino spektakliuose, operetėse, buvo liaudies universiteto lektorius ir Panevėžio kraštotyros draugijos narys. Paskelbė originalių ir verstų eilėraščių, straipsnių, atsiminimų. LSSR nusipelnęs gydytojas (1945). Mirė 1960 03 11 Panevėžyje.