Jeronimas Kraujelis
2023 02 16

85 metai, kai Šlekiuose (Panevėžio r.) gimė (1938) agronomas, visuomenės veikėjas Jeronimas Kraujelis. 1957 baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1962 – Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1969–1985 Žemės ūkio ministerijos Darbo užmokesčio, Planavimo ir ekonomikos valdybų viršininkas. 1992–2000 ir 2006–2016 Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius, prezidentas. 2000–2004 LR Seimo narys. 2001–2004 – LR žemės ūkio ministras. Mirė 2019 03 31 Vilniuje.

Vasario 16 aktas
2023 02 16

105 metai, kai Vilniuje Lietuvos Taryba vienbalsiai priėmė (1918) Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą. Tarp šį dokumentą pasirašiusių Tarybos narių buvo ir trys Panevėžyje dirbę ir gyvenę asmenys – Kazimieras Bizauskas, Kazimieras Šaulys ir Alfonsas Petrulis.