Kazimieras Leonardas Žoromskis
2023 03 04

110 metų, kai Smilgiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) dailininkas tapytojas Kazimieras Leonardas Žoromskis. 1928–1936 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1942 baigė Vilniaus dailės akademiją, 1945 – Vienos dailės akademiją, 1945–1946 mokėsi Romos karališkoje dailės akademijoje. 1946–1949 gyveno Madride, vėliau – Kolumbijoje, dėstė Javerianos universitete Bogotoje, nuo 1952 – JAV, 1956–1958 dėstė Catano‑Rose’o meno institute Niujorke, 1968–1986 – Newarko dailės ir dizaino mokykloje. Nuo 1986 gyveno Vilniuje. Nuo 1986 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Surengė daugiau kaip 40 personalinių parodų įvairiuose pasaulio miestuose. Išleido knygą. LSSR nusipelnęs meno veikėjas (1988). Apdovanotas DLK Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (1999), JAV Garbės medaliu už nuopelnus menui (2002). Mirė 2004 04 14 Vilniuje.

AB „Lietkabelis“
2023 kovas

65 metai, kai Panevėžyje įkurta (1958) gamykla „Lietkabelis“. Nuo 1993 AB „Lietkabelis“.