Kazys Pranas Inčiūra
2023 03 06

120 metų, kai Ažušiekštyje (Rokiškio r.) gimė (1903) poetas, vertėjas Kazys Pranas Inčiūra. 1920–1922 mokėsi Panevėžio gimnazijoje, vėliau – Panevėžio mokytojų seminarijoje, Kauno kunigų seminarijoje. Mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose, vertėsi privačiomis pamokomis. Nuo 1948 dirbo Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje. Parašė eilėraščių. Išvertė A. Čechovo, A. Puškino, vokiečių, lenkų rašytojų kūrinių. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje: „Ateitis“, „Dirva“, „Draugas“, „Į laisvę“, „Jaunoji karta“, „Jaunoji Lietuva“, „Lietuvis“, „Naujoji Lietuva“, „Pasaulio lietuvis“ ir kt. 1952 už antisovietinę veiklą suimtas ir nuteistas 25 metams kalėti. Mirė 1952 04 16 Vilniuje.

AB „Lietkabelis“
2023 kovas

65 metai, kai Panevėžyje įkurta (1958) gamykla „Lietkabelis“. Nuo 1993 AB „Lietkabelis“.