Jonas Kavaliauskas
2023 03 10

85 metai, kai Mitabynėje (Panevėžio r.) gimė (1938) choro dirigentas, pedagogas Jonas Kavaliauskas. 1954–1958 choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje ir vadovavo siuvimo fabriko „Nevėžis“ moterų chorui. 1958–1963 choro dirigavimo studijas tęsė LSSR konservatorijoje. 1966–1972 Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Muzikos katedros choro dirigavimo dėstytojas. 1970–1978 Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos choro dirigavimo dėstytojas ir choro studijos vadovas. Nuo 1978 Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinės meno mokyklos choro dirigavimo dėstytojas. 1980–1991 choro dirigavimą dėstė ir LSSR konservatorijoje. 1970–1995 Vilniaus miesto moterų choro „Eglė“ meno vadovas ir dirigentas. Respublikinių dainų švenčių konsultantas, vyr. dirigentas. Apdovanotas Kultūros žymūno ženklu (1975), LSSR nusipelnęs artistas (1975). Mirė 2006 03 01.

Zigmas Kuzmickis
2023 03 10

125 metai, kai Rembove (Lenkija) gimė (1898) filologas, pedagogas, doc. Zigmas Kuzmickis. 1918 mokytojavo Panevėžio apskrityje. 1926 baigė Lietuvos universitetą. 1926–1928 redagavo dienraščio „Lietuva“ priedus „Sekmoji diena“, „Iliustruotoji Lietuva“, 1927 išleido literatūrinį almanachą „Gubos“. 1933–1937 Švietimo ministerijos inspektorius. 1937–1940 dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1951–1971 Kauno politechnikos instituto dėstytojas. Paskelbė straipsnių apie mokyklą, pedagogiką, kalbos, literatūros ir jų dėstymo klausimais, nagrinėjo dorovines kultūros ir auklėjimo problemas. Parengė vadovėlių. Mirė 1976 07 30 Kaune.

AB „Lietkabelis“
2023 kovas

65 metai, kai Panevėžyje įkurta (1958) gamykla „Lietkabelis“. Nuo 1993 AB „Lietkabelis“.