Andrius Povilauskas
2023 03 11

50 metų, kai Panevėžyje gimė (1973) aktorius Andrius Povilauskas. Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Vaidino ir statė spektaklius Panevėžio teatre „Menas“. Juozo Miltinio dramos teatro, „Domino“ teatro aktorius. Kuria vaidmenis teatre, filmuojasi televizijos serialuose, veda renginius.

Arvydas Kazimieras Karaška
2023 03 11

80 metų, kai Kėdainiuose gimė (1943) muzikologas Arvydas Kazimieras Karaška. 1960 baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio 5-oji gimnazija), 1964 – Panevėžio muzikos technikumą; 1961–1964 jame dirbo akompaniatoriumi, 1969 – Lietuvos konservatoriją. 1969–1982 Lietuvos konservatorijoje dirbo mokslinį darbą, dėstė. 1999–2000 dirbo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje renginių kuratoriumi ir vedėju, organizuodavo parodas. 1976–2002 vadovavo folkloro ansamblių „Ratilio“, „Dijūta“ instrumentinėms grupėms, Skriaudžių „Kanklėms“ ir kitiems ansambliams. Buvo Lietuvos kompozitorių ir Žurnalistų sąjungų narys. Parašė knygų, Lietuvoje ir užsienyje paskelbė menotyros, muzikos instrumentologijos studijų, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, parengė radijo ir televizijos laidų, parodų. Mirė 2023 11 07 Vilniuje.

Edvardas Ramanauskas
2023 03 11

100 metų, kai Panevėžyje gimė (1923) chemikas, fizinių m. habil. dr., prof. Edvardas Ramanauskas. 1941 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio J. Balčikonio gimnazija), 1945 – Panevėžio mokytojų seminariją, 1950 – Vilniaus universitetą ir iki 1988 jame dėstė. Kelių chemijos vadovėlių bendraautoris, paskelbė daugiau nei 200 mokslinių straipsnių. Mirė 1988 02 05 Vilniuje.

AB „Lietkabelis“
2023 kovas

65 metai, kai Panevėžyje įkurta (1958) gamykla „Lietkabelis“. Nuo 1993 AB „Lietkabelis“.