Lietuvai pagražinti draugija
2023 03 23

100 metų, kai įsteigtas (1923) Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrius. 1940 metais sovietams okupavus Lietuvą draugijos veikla nutraukta. Draugijos Panevėžio skyrius atkurtas 2001.

Juozapas Kozakevičius
2023 03 23

165 metai, kai Biržuose gimė (1858) kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas Juozapas Kozakevičius. 1870 baigė Biržų liaudies mokyklą. Lankė Biržų liuteronų parapijos mokyklą. 1874 tapo policijos nuovados raštininko mokiniu, vėliau – Biržų miesto juridinio įgaliotinio sekretoriumi. 1875–1880 dirbo valsčiaus raštininko padėjėju Stumbriškio, Velžio, Čypėnų valsčiuose. Nuo 1880 Pumpėnų valsčiaus raštininkas. Nuo 1882 gyveno Panevėžyje. Iki 1922 dirbo Panevėžio tarpusavio kredito draugijoje buhalteriu. 1903 ir 1908 išrinktas į Panevėžio dūmą. Jo parašytuose memuaruose „Amžiaus kronika“ gausu įvairių duomenų apie Panevėžio, Biržų, Pumpėnų ir jų apylinkių praeitį. Mirė 1940 Panevėžyje.

AB „Lietkabelis“
2023 kovas

65 metai, kai Panevėžyje įkurta (1958) gamykla „Lietkabelis“. Nuo 1993 AB „Lietkabelis“.